Grab Defense: Cú đánh lớn tiếp theo của Grab?

Grab Defense: Cú đánh lớn tiếp theo của Grab?

Grab Defense ra mắt vào năm 2019, dịch vụ này hiện đang được sử dụng bởi một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử và được thử nghiệm bởi một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần.