Việt Nam sắp có thêm 8 cảng biển mới

Việt Nam sắp có thêm 8 cảng biển mới

Tổng số bến cảng trong hệ thống cảng biển Việt Nam hiện sắp tăng lên 8 bến. Trong đó, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu có số bến cảng tăng nhiều nhất.