Loại bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

Loại bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

(DNVN) - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018 là một cú hích mạnh trong việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.