Điểm sáng thị trường bán lẻ 2021 - Bài cuối: Hướng đến chuỗi bán lẻ an toàn

Điểm sáng thị trường bán lẻ 2021 - Bài cuối: Hướng đến chuỗi bán lẻ an toàn

Hiện nay, thị trường bán lẻ Việt Nam không chỉ là "sân chơi" của những thương hiệu bán lẻ truyền thống, mà có sự tham gia của nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, nên những đơn vị tham gia vào thị trường bán lẻ trong hay ngoài nước đều phải nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, thiết lập lại chuỗi giá trị bán lẻ "an toàn" để giữ chân khách hàng.
Chuyển đổi số ngành bán lẻ không phải là tức thời

Chuyển đổi số ngành bán lẻ không phải là tức thời

Sau Covid, hành vi mua sắm của người tiêu dùng đã thay đổi, quay lại trạng thái bình thường nhưng đó là bình thường mới. Như vậy, chuyển đổi số không phải là hành động tức thời của ngành bán lẻ để đối phó với dịch.