Ban QLDAXD thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Làm khó doanh nghiệp?

Ban QLDAXD thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Làm khó doanh nghiệp?

Gói thầu gần 3 tỉ đồng, nhà thầu có năng lực giảm giá thầu 158 triệu đồng bỗng bị loại bởi lý do chưa từng thấy trong tiền lệ đấu thầu. Trong khi một nhà thầu khác giảm giá thầu chỉ có 22 triệu đồng lại trúng thầu.