Khoản tiền gửi hơn 1,4 tỷ USD giúp ACV thoát lỗ năm 2021

Khoản tiền gửi hơn 1,4 tỷ USD giúp ACV thoát lỗ năm 2021

Kinh doanh dưới giá vốn trong năm 2021 khiến ACV lỗ gộp hàng trăm tỷ đồng, song nhờ khoản tiền gửi ngân hàng và hưởng chênh lệch tỷ giá từ khoản tiền nhàn rỗi hơn 33.000 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp báo lãi trong năm COVID-19 thứ hai.