Trung Quốc lạc quan về triển vọng kinh tế

Trung Quốc lạc quan về triển vọng kinh tế

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 3% trong năm 2022, bất chấp tác động của các yếu tố ngoài dự kiến như môi trường toàn cầu phức tạp, đại dịch COVID-19 và thiên tai.
Nguồn vốn của các công ty bất động sản Trung Quốc tăng mạnh​

Nguồn vốn của các công ty bất động sản Trung Quốc tăng mạnh​

Theo nhà nghiên cứu thị trường CRIC, các công ty bất động sản Trung Quốc đã huy động tổng cộng 101,8 tỷ NDT (14,9 tỷ USD) trong tháng 12/2022, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự hỗ trợ nhiều hơn từ nhà nước dành cho lĩnh vực đang mắc nợ cao này. Tính cả năm 2022, con số này là 824 tỷ NDT, giảm 38% so với năm trước.