Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID-19

Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất giao các cơ quan triển khai, bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV nội dung về phòng chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ.