Xây Hồ chứa nước Ka Pét trên 620 ha rừng: Trồng cây thay thế ở 3 địa điểm, khó quản lý nếu không giám sát các nhà thầu khai thác gỗ

Xây Hồ chứa nước Ka Pét trên 620 ha rừng: Trồng cây thay thế ở 3 địa điểm, khó quản lý nếu không giám sát các nhà thầu khai thác gỗ

Để làm Hồ chứa nước Ka Pét, Bình Thuận dự kiến thu hồi vĩnh viễn khoảng 620 ha đất rừng. Địa phương dự kiến sẽ trồng 1844,5 ha rừng thay thế tại 3 địa điểm: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và khu vực rừng phòng hộ giáp ranh Lâm Đồng.