Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Bộ Công Thương 'chưa đáp ứng yêu cầu'

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Bộ Công Thương 'chưa đáp ứng yêu cầu'

Theo thông báo mới đây của VP Chính Phủ, Dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 6046 ngày 31/8/2023 vẫn chưa đáp ứng đầy đủ về mức độ yêu cầu để triển khai khả thi, hiệu quả và trình tự, thủ tục thực hiện còn chưa đầy đủ theo quy định.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ thêm nhiều hành lang rộng mở

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ thêm nhiều hành lang rộng mở

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Joe Biden và sự kiện nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện sẽ tạo cơ hội chưa từng có để thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới, mang tính đột phá, xây dựng nội lực để Việt Nam thực sự có mặt trong các chuỗi giá trị toàn cầu.