Globaltrans Air sắp bị thu hồi giấy phép bay

Globaltrans Air sắp bị thu hồi giấy phép bay

Bộ Giao thông vận tải đã thông báo tới Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air về việc sẽ xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh hàng không chung của công ty này. Lý do, Globaltrans Air không đạt chuẩn AOC.