Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dành 100 tỷ USD hỗ trợ nền kinh tế

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dành 100 tỷ USD hỗ trợ nền kinh tế

(DNVN) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cho biết sẽ giải ngân ít nhất 100 tỷ USD cho các ngân hàng lớn nước của quốc gia này để bảo lãnh các công ty nhà nước gặp khó khăn và giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ, khi Bắc Kinh đang cố gắng tăng trưởng dưới cái bóng của cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ.