CEO Sunshine và cựu CEO NCB ứng cử vào HĐQT Kienlongbank

CEO Sunshine và cựu CEO NCB ứng cử vào HĐQT Kienlongbank

Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021. Trong đó Kienlongbank sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là gồm bà Trần Thị Thu Hằng CEO Sunshine Group và ông Lê Hồng Phương cựu CEO NCB.