Bộ Công Thương  kết luận chính thức về vụ siêu thị Con Cưng

Bộ Công Thương kết luận chính thức về vụ siêu thị Con Cưng

(DNVN) - Bộ Công Thương đã đưa ra kết luận chính thức về việc thanh, kiểm tra về  việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại chuỗi siêu thị Con Cưng.