Chi phí đầu vào ngành sản xuất tăng mạnh do dịch COVID-19

Chi phí đầu vào ngành sản xuất tăng mạnh do dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các nhà sản xuất hiện phải đối mặt với tình trạng chi phí đầu vào tăng, nhất là với các nguyên vật liệu như sắt, thép, các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và cước phí vận chuyển.