6 tháng cuối năm: Nguy cơ “nhập khẩu` lạm phát

6 tháng cuối năm: Nguy cơ “nhập khẩu` lạm phát

Lạm phát tại Việt Nam đang được kiểm soát khá tốt nhưng nguy cơ nhập khẩu lạm phát là có thật do độ mở của nền kinh tế khá cao, trong bối cảnh nhiều quốc gia tiếp tục nới lỏng tiền tệ...