Sàn ngoại hối đã 'lùa gà' như thế nào?

Sàn ngoại hối đã 'lùa gà' như thế nào?

Việc có thể xóa sổ hoàn toàn các sàn giao dịch ngoại hối "lậu" không chỉ phụ thuộc vào công tác truy quét của lực lượng chức năng, mà còn nằm ở quyết định, nhận thức của những người tham gia...