Thủ tướng: Hướng tới một `Việt Nam số`

Thủ tướng: Hướng tới một `Việt Nam số`

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000.