Công nghiệp an ninh lưỡng dụng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai

Công nghiệp an ninh lưỡng dụng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh - Bộ Công an (H08) tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng” nhằm đánh giá các sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng và bàn về định hướng đối với các sản phẩm này trong tương lai.