Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

(DNVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.