Cổ phiếu FLC và ROS bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu FLC và ROS bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC), CTCP Nông Dược H.A.I (HOSE: HAI) và CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/07/2022.