Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị HOSE hủy niêm yết

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị HOSE hủy niêm yết

Ngày 13/2, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ra quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cp của CTCP Tập đoàn FLC (mã: FLC) do Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác.
FLC Faros thay đổi nhiều nhân sự cấp cao

FLC Faros thay đổi nhiều nhân sự cấp cao

Công ty CP Xây dựng FLC Faros vừa công bố loạt nghị quyết thay đổi nhân sự. Theo đó, Cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bình Phương làm phó tổng giám đốc kiêm người phụ trách quản trị.