Hai lãnh đạo Tập đoàn FLC xin từ nhiệm ngay đầu năm

Đông Bắc 08:43 | 05/02/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Một thành viên Ban Kiểm soát và một Phó Tổng Giám đốc của FLC đã xin từ nhiệm ngay đầu năm 2024.

 

 

 

 

CTCP Tập đoàn FLC (FLC) vừa công bố đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của ông Nguyễn Quang Thái. Trong đơn từ nhiệm, ông Thái cho biết vì một số lý do cá nhân, ông có nhiều công việc cần giải quyết nên không thể tập trung thực hiện tốt công việc được giao tại chức vụ thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn FLC. Do đó, ông Thái làm đơn này xin từ nhiệm kể từ ngày 1/2/2024.

 

 Hai lãnh đạo Tập đoàn FLC xin từ nhiệm. Ảnh FLC.

Ông Thái cũng đề nghị không tham gia các cuộc họp liên quan đến Ban kiểm soát và không tham gia ý kiến biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT FLC xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thông qua đơn xin từ nhiệm.

Ông Nguyễn Quang Thái sinh năm 1984, là Thạc sỹ quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông từng có thời gian công tác tại Ban kế toán của FLC, Kế toán trưởng của FLC GAB, trước khi được đề cử vào Ban kiểm soát của FLC vào tháng 7/2022.

Trước đó ngày 24/1, HĐQT FLC cũng vừa chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc của ông Trần Thế Anh theo nguyện vọng cá nhân. Ông Trần Thế Anh sinh năm 1978, trình độ Thạc sĩ Luật. Ông Thế Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng của FLC từ tháng 6/2014.

FLC đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 2/1 nhưng bất thành do không đủ số lượng cổ đông tham dự. Doanh nghiệp này tiếp tục lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào sáng thứ Ba, ngày 20/2/2024.

Buổi họp dự kiến thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm đồng thời miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Tri Thống và dự kiến thông qua miễn nhiệm thêm ông Nguyễn Quang Thái.

Nếu được chấp thuận, HĐQT của  FLC chỉ còn ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT cùng hai thành viên HĐQT là bà Vũ Đặng Hải Yến và bà Trần Thị Hương.

Ngoài ra, buổi họp còn dự kiến báo cáo kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty.