Khu công nghiệp của FLC ở Thanh Hóa bị đề nghị thu hồi

Đông Bắc 10:53 | 30/11/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa giao các sở ngành xem xét thu hồi dự án Khu công nghiệp Hoàng Long do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Thời gian qua, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã có văn bản báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét, chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản chấp thuận chủ trương, địa điểm của dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long do Tập đoàn FLC  làm chủ đầu tư, làm sở để Ban thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Dự án Khu công nghiệp Hoàng Long đình trệ 8 năm qua và thành nơi bỏ hoang.

 

 Dự án KCN Hoàng Long do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Ảnh VNB.

Sau khi tiếp nhận báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Thanh Hóa, UBND huyện Hoằng Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

FLC đã khởi công dự án này từ tháng 9/2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án này đình trệ, mới chỉ xây dựng được phần cổng và một số khu vực có hàng rào bao quanh, bên trong phần lớn vẫn là đất nông nghiệp.

Sau khi xem xét báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao các sở, ngành nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý trước ngày 8/12.

Theo hồ sơ, dự án Khu công nghiệp Hoàng Long có quy mô khoảng 286 ha, trải dài trên địa giới hành chính từ TP Thanh Hóa sang huyện Hoằng Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng, do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Hiện dự án chưa hoàn thiện các hồ sơ thủ tục về môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy... Ngày 9/3/2022, Tập đoàn FLC có công văn nêu ý kiến "Trong trường hợp Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Thanh Hoá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập đoàn FLC sẽ có văn bản tự nguyện thực hiện thủ tục chấm dứt dự án. Đồng thời, Tập đoàn FLC đề xuất sẽ được tài trợ lập quy hoạch phân khu phù hợp với quy hoạch chung điều chỉnh được phê duyệt..."

Đến tháng 5/2022, Tập đoàn FLC tiếp tục có văn bản nêu ý kiến: Theo điều lệ của Tập đoàn FLC , thẩm quyền chấm dứt dự án là hội đồng quản trị. Hiện nay, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đang thực hiện tái cấu trúc. Tháng 6/2022 tổ chức Đại hội cổ đông để kiện toàn bộ máy. Sau khi Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chấm dứt dự án, Tập đoàn FLC sẽ thông báo sớm nhất tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền"...

Đến nay, sau nhiều lần ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị và gửi nhiều văn bản, nhưng Tập đoàn FLC không có văn bản phản hồi về việc tự nguyện chấm dứt hoạt động như ý kiến trước đó tại các văn bản và hội nghị.