FLC chưa thể tổ chức phiên họp cổ đông bất thường

Đông Bắc 14:08 | 02/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) không thể tiến hành phiên họp cổ đông bất thường sáng 2/1, do tỷ lệ tham dự dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông được đại diện Công ty cổ phần  Tập đoàn FLC công bố trước thời điểm khai mạc, chỉ có 94 người đến tham gia phiên họp bất thường sáng 2/1.

Số cổ đông này nắm hơn 227 triệu cổ phần, tương đương khoảng 32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, FLC không thể tổ chức phiên họp bất thường (theo quy định phải có tỷ lệ tham dự trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết).

 Đại hội đồng cổ đông bất thường của FLC bất thành. Ảnh FLC.

Đây là cuộc họp FLC dự kiến trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT là ông Lê Thái Sâm, Doãn Hữu Đoàn và thành viên ban kiểm soát Nguyễn Tri Thống. Đồng thời, công ty cũng thông tin về kết quả tái cơ cấu và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại diện FLC cho biết sẽ tổ chức cuộc họp bất thường này lần 2 và gửi thông báo tới cổ đông theo quy định của công ty. Cuộc họp này chỉ có thể tiến hành nếu số cổ đông tham gia nắm giữ trên 33% vốn điều lệ.

FLC cũng đề nghị cổ đông đến dự sáng nay có thể thực hiện ủy quyền lại cho ban lãnh đạo công ty ngay sau khi cuộc họp lần một bất thành. "Đây chỉ là phương án dự phòng trong trường hợp cổ đông không thể tham dự cuộc họp lần hai", đại diện FLC nói.

Tháng 2/2023, phiên họp bất thường của FLC cũng không thể diễn ra khi số cổ đông tham dự cũng chỉ nắm 32,15% vốn điều lệ. Phiên họp sau đó một tháng đã tổ chức thành công khi có số cổ đông tham dự chiếm tỷ lệ 44% lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Hiện, FLC vẫn chưa phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022 cùng báo cáo tài chính quý I, II, III/2023 và báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét.

FLC cho biết báo cáo kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành do FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán báo cáo riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Do đó, FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kể trên.  FLC cho biết đang nỗ lực phối hợp cùng UHY thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp và công bố thông tin theo quy định.

Sau khi các BCTC năm 2021, năm 2022, quý I/2023, quý II/2023 được phát hành, FLC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC bán niên 2023.