UBCKNN: Vietnam Airlines cần khẩn trương công bố báo cáo tài chính

UBCKNN: Vietnam Airlines cần khẩn trương công bố báo cáo tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết lý do xin tạm hoãn công bố thông tin của Vietnam Airlines là không đúng quy định, do đó doanh nghiệp này cần khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022.