Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2018: Tư duy và dấn thân

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2018: Tư duy và dấn thân

(DNVN) - Diễn đàn là minh chứng cho sự sẵn sàng đảm bảo tính bền vững của Việt Nam và cũng là nơi hội tụ các ý tưởng xây dựng, tạo lập, theo GS.TS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.