Liệu dạy khởi nghiệp trong trường có thành công?

Liệu dạy khởi nghiệp trong trường có thành công?

(DNVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp như một phần trong đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.