Dự thảo Quy hoạch điện VIII có đang đi ngược lại xu thế?

Dự thảo Quy hoạch điện VIII có đang đi ngược lại xu thế?

Nhiều ý kiến cho rằng, bản thảo Quy hoạch điện VIII lần này thể hiện “sự giật lùi” so với bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ tháng 3/2021 khi cắt giảm khoảng 8.000 MW điện tái tạo và tăng thêm khoảng 3.000 MW điện than vào năm 2030, trong khi lộ trình “điện cạnh tranh” chưa rõ ràng.