Muôn nẻo chuyển giá và nghịch lý lỗ lũy kế vẫn mở rộng đầu tư

Muôn nẻo chuyển giá và nghịch lý lỗ lũy kế vẫn mở rộng đầu tư

(DNVN) - Đây là điểm nhấn được các đại biểu bàn thảo về thực trạng cũng như đưa ra những giải pháp khắc phục tại Hội thảo chuyên đề “Ưu đãi đầu tư, giao dịch liên kết: Thực trạng và giải pháp”, sáng 10/7, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tại Hà Nội.