Doanh nghiệp giải thể tăng kỷ lục, cho thuê văn phòng gặp khó

Doanh nghiệp giải thể tăng kỷ lục, cho thuê văn phòng gặp khó

Các chuyên gia của Công ty Savills Việt Nam nhận định, từ đầu năm đến nay, bối cảnh kinh tế không thuận lợi đã tác động tiêu cực tới hoạt động cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Các doanh nghiệp phải cân đối lại ngân sách thuê, thậm chí trả mặt bằng trước thời hạn.
Nhiều giải pháp tài chính cho doanh nghiệp bất động sản

Nhiều giải pháp tài chính cho doanh nghiệp bất động sản

Tại thời điểm kết thúc quý II, thị trường bất động sản ghi nhận còn nhiều khó khăn, giao dịch rất ít, doanh nghiệp không tìm được dòng vốn, hàng trăm dự án “bất động”. Tại đại hội cổ đông mới đây, các doanh nghiệp đặt ra nhiều vấn đề vướng mắc và đề ra nhiều giải pháp tài chính cho những vấn đề này.