Mặc Covid, 9 tháng qua doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng 15,38%.

Mặc Covid, 9 tháng qua doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng 15,38%.

Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội, từ tăng trưởng kinh tế đến đời sống của người dân, tuy nhiên có vẻ như nó ít ảnh hưởng đến lĩnh vực bảo hiểm, biểu hiện rõ nhất là 9 tháng qua doanh thu phí bảo hiểm tăng 15,38%.
TPBank lãi hơn 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

TPBank lãi hơn 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với sự tăng trưởng vượt bậc ở các chỉ số kinh doanh, cùng với sự cải thiện đáng kể ở nền tảng vốn và hiệu quả sử dụng đồng vốn.