Vé tàu Cát Linh - Hà Đông có giá bao nhiêu?

Vé tàu Cát Linh - Hà Đông có giá bao nhiêu?

Vé tàu của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông có giá giao động từ 8.000 - 15.000 đồng/lượt tùy theo chặng. Trong đó, 7.000 đồng là giá mở cửa cộng thêm 600 đồng cho mỗi ki lô mét tiếp theo; 15.000 đồng là giá vé toàn tuyến.