FPT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 20% trong năm 2022

FPT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 20% trong năm 2022

Sau năm tăng trưởng ấn tượng trên 20%, FPT tiếp tục đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022 tăng hai chữ số và dự chi 4.000 tỷ đồng để đầu tư các mảng công nghệ, viễn thông và giáo dục,...