Tác động lan toả của việc giảm thuế

Tác động lan toả của việc giảm thuế

Năm 2024, dự báo bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước vẫn sẽ đối diện với thách thức khó lường và để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng 2%; nghiên cứu, đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như đã áp dụng của năm 2023. Đồng thời, rà soát giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước; giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí...
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Nghiên cứu các phương án giảm thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Nghiên cứu các phương án giảm thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền về phương án điều chỉnh, giảm thuế đối với xăng dầu theo quy định; nghiên cứu phương án giảm các loại thuế khác để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp;…