Cơ hội cho nông sản, thực phẩm, sản phẩm y tế Việt phát triển thị trường Nhật Bản

Cơ hội cho nông sản, thực phẩm, sản phẩm y tế Việt phát triển thị trường Nhật Bản

(DNVN) - Lần đầu tiên, các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng khác và sản phẩm y tế sẽ có cơ hội giao thương trực tuyến, kết nối với các nhà nhập khẩu Nhật Bản vào ngày 30/6/2020 tại Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm tiêu dùng Việt Nam - Nhật Bản.