Chính quyền Biden tiếp tục `ra đòn` với Huawei

Chính quyền Biden tiếp tục `ra đòn` với Huawei

Chính quyền Thổng thống Biden tiếp tục “ra đòn” với Huawei khi sử đổi 1 số giấy phép nhằm siết chặt hơn nữa hoạt động mua bán của các công ty Mỹ với gã khổng lồ công nghệ đến từ Trung Quốc.