Cuộc đời phi thường của nhà sáng lập hãng Honda nổi tiếng

Cuộc đời phi thường của nhà sáng lập hãng Honda nổi tiếng

Ở Việt Nam người dân chắc hẳn đã quá quen thuộc với những chiếc xe máy Honda, Soichiro là người sáng lập ra thương hiệu rất nổi tiếng đó. Cuộc đời sự nghiệp của ông để lại những bài học vô tiền khoáng hậu về nỗ lực phi thường vươn lên và vượt qua nghịch cảnh để đạt đến thành công.