Vietravel có lãi trở lại

Vietravel có lãi trở lại

Trong quý IV, nhờ bán công ty con và thu về 360 tỷ đồng nên Vietravel đã có lãi trở lại, chấm dứt chuỗi thua lỗ 4 quý liền trước đó. Dẫu vậy, cả năm công ty này vẫn lỗ sau thuế hơn 257 tỷ đồng.
Khoản tiền gửi hơn 1,4 tỷ USD giúp ACV thoát lỗ năm 2021

Khoản tiền gửi hơn 1,4 tỷ USD giúp ACV thoát lỗ năm 2021

Kinh doanh dưới giá vốn trong năm 2021 khiến ACV lỗ gộp hàng trăm tỷ đồng, song nhờ khoản tiền gửi ngân hàng và hưởng chênh lệch tỷ giá từ khoản tiền nhàn rỗi hơn 33.000 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp báo lãi trong năm COVID-19 thứ hai.
Sơ phác bức tranh tài chính của Hoàng Anh Gia Lai trong năm 2021

Sơ phác bức tranh tài chính của Hoàng Anh Gia Lai trong năm 2021

Tổng nợ đi vay hết năm 2021 của Hoàng Anh Gia Lai là 8.286 tỷ đồng, giảm mạnh sau khi không còn hợp nhất với HAGL Agrico. Việc giảm nợ vay đã giúp tiết giảm chi phí tài chính và là một trong những nguyên nhân chính giúp tập đoàn có lợi nhuận năm vừa qua.