Khuyến khích hoạt động bán hàng trực tuyến

Khuyến khích hoạt động bán hàng trực tuyến

(DNVN) - Bộ Công Thương khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, loại hình kinh doanh trực tuyến đã và đang là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người cần tiếp tục được khuyến khích.