Học bán hàng livestream tăng cao mùa dịch

Học bán hàng livestream tăng cao mùa dịch

Nhiều người bán hàng tìm đến các khóa học đào tạo livestream khi COVID-19 xuất hiện, tác động mạnh đến tiêu thụ hàng hóa. Chi phí mỗi khóa 6 - 10 triệu đồng.