Nhiều ngân hàng báo lãi lớn 6 tháng đầu năm

Nhiều ngân hàng báo lãi lớn 6 tháng đầu năm

Một số ngân hàng cho biết kết quả kinh doanh quý II/2022 với nhiều gam sáng khi tín dụng tăng trưởng và ghi nhận lợi nhuận 6 tháng tăng hàng chục, hàng trăm % so với cùng kỳ năm trước.