Thảm nạn sạt lở đất ở Trà Leng do đâu?

Thảm nạn sạt lở đất ở Trà Leng do đâu?

Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên vừa có báo cáo nguyên nhân vụ sạt lở đất ở Trà Leng và cảnh báo hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở khác ở Quảng Nam.