Những người thành công nhất thế giới đặt mục tiêu gì cho năm 2018?

Những người thành công nhất thế giới đặt mục tiêu gì cho năm 2018?

(DNVN) - Sau khi những chai champagne được uống cạn và bữa tiệc năm mới tàn, thường có hai kiểu người: Những người thiết lập ra những kế hoạch cho năm tới, và những người không làm điều đó. Dưới đây là cách mà một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tiến hành đặt ra các mục tiêu cho năm mới.