Hà Nội đấu giá đất, tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng đô thị Mê Linh

Hà Nội đấu giá đất, tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng đô thị Mê Linh

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất luôn được lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.