Facebook đổi tên để theo đuổi

Facebook đổi tên để theo đuổi "vũ trụ ảo"?

Vài ngày gần đây, nhiều nguồn tin cho biết Facebook đang có ý định thay đổi tên công ty vào tuần tới nhằm hướng tới vào vũ trụ ảo - nơi hội tụ của thế giới vật lý, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR).