RCEP: Đâu là vướng mắc cốt lõi nhất?

RCEP: Đâu là vướng mắc cốt lõi nhất?

(DNVN) - Cho dù đạt được những bước tiến tích cực song Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) đang gặp nhiều khó khăn, trong đó, vướng mắc cốt lõi nhất là đàm phán mở cửa thị trường hàng hóa (thuế quan) và quy tắc xuất xứ, theo Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI.