Nhức nhối vấn nạn hàng giả, hàng nhái

Nhức nhối vấn nạn hàng giả, hàng nhái

Hàng giả, hàng nhái không chỉ ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của người tiêu dùng, đến môi trường cạnh tranh, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế.