Để có một `kịch bản` phá sản hoàn hảo

Để có một `kịch bản` phá sản hoàn hảo

Phá sản là tình trạng doanh nghiệp không thể thanh toán được các khoản nợ khi đến hạn. Hãy cùng lắng nghe tư vấn của chuyên gia Phan Lê Thành Long để biết cách "phá sản hoàn hảo".
Có 13.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

Có 13.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý I/2021, có 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020