Nguy cơ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp trên toàn cầu

Nguy cơ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp trên toàn cầu

Đại dịch COVID-19 đã khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn khi không thể trả được lãi suất hay trả nợ đúng kỳ hạn. Điều này cho thấy số lượng công ty nặng nợ tại châu Âu và Mỹ đã gia tăng mạnh mẽ.