Những thay đổi mới nhất trong biện pháp phòng, chống dịch tại Thanh Hóa

Những thay đổi mới nhất trong biện pháp phòng, chống dịch tại Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa dừng thực hiện cách ly xã hội, hoạt động thể thao ngoài trời không quá 10 người tại một khu vực, vận tải hành khách chỉ sử dụng không quá 50% số ghế ngồi,...là những thay đổi mới nhất trong biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh Thanh Hóa được áp dụng thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 ngày 15/9/2021.
Khuyến khích hoạt động bán hàng trực tuyến

Khuyến khích hoạt động bán hàng trực tuyến

(DNVN) - Bộ Công Thương khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, loại hình kinh doanh trực tuyến đã và đang là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người cần tiếp tục được khuyến khích.